Kalender

kalender

Algemeen - Doopdienst zondag om 14.00 uur Algemeen
16 May

14:00    Prins Bernhardplein 39-40, 3555 AL Utrecht

Wil je gedoopt worden net als Jezus?

We zien veel mensen die bij God willen horen en zich willen laten dopen. Vandaag om 14.00uur is er weer zo’n gelegenheid.

Jezus liet Zich dopen en Hij zegt, dat, als we in Zijn Koninkrijk willen binnenkomen, wij ons ook moeten laten dopen:

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.” (Johannes 3:5)? 

We houden dit keer de doopdienst om 14.00uur. zodat we weten dat er genoeg plek is voor ieder die wil komen..!

Ben je nog niet gedoopt door onderdompeling? Meld je hier aan en zie hoe God je leven verandert…

Het is ook mogelijk dat je eerst nog behoefte hebt aan meer onderwijs over de doop.

Daarom hebben we speciaal voor jou het ‘Doop-onderwijs’ georganiseerd. Hier kan je terecht met al je vragen en ontvang je een mapje met informatie over de doop. Dit Doop-onderwijs is op donderdag?13 mei?om 20.00uur?in het huis dat grenst aan de Jacobuskerk. 

Wil je ons via dit formulier even laten weten dat je komt.

 Terug
loader