ANBI | Best Life Church

ANBI

Best Life Church staat geregistreerd als ANBI. Daarom zijn giften aftrekbaar van de belasting.

 

Algemeen
Adres:
Pr. Bernhardplein 39-40, 3555 AL Utrecht
Email: info@bestlifechurch.nl
IBAN-rekeningnummer: NL34INGB0002957714 t.n.v. Best Life Church
Kvk inschrijving: 30184889
RSIN-nummer: 854098719
Btw-nummer: niet van toepassing
Fiscaal nummer: niet van toepassing.

Best Life Church is gestart op 1 sept. 1995 onder de naam ‘Evangelie Gemeente Zuilen’.
Best Life Church is statutair vastgelegd als kerkgenootschap.

 

Leiding en bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

Dhr. Paul van der Boom heeft de rol van voorganger (pastor) en eindverantwoordelijke in de kerk.

Best Life Church is onderdeel van het Hillsong Netwerk. Regelmatig komen er sprekers vanuit dit netwerk om trainingen en conferenties te geven. Daarnaast is Best Life Church nauw verbonden met andere Hillsong Netwerk-kerken in Nederland en maakt Paul van der Boom deel uit van het landelijk bestuur van ARC Nederland.

Voor vragen, geschillen, coaching en advies wenden we ons tot het adviesbestuur, bestaande uit mannen met een ruime, erkende ervaring op het gebied van kerkbouw.

Adviesbestuur:

Dhr. M. Murphy (Voorzitter Alphacrusis College, Leaderscape)
Dhr. E. de Ridder (CLC Den Haag)

 

Beloningsbeleid

Het bestuur en het adviesbestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Voorgangers en kerkelijk werkers ontvangen salaris. De hoogte van de salarissen is gebaseerd op de salarisschalen NGK kerken. Bij bijzondere prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Best Life Church heeft 4,4 fte in dienst (deels fulltime en deels parttime). Daarnaast zijn er vele honderden vrijwilligers werkzaam. De database van Best Life Church kent ongeveer 1000 namen van mensen die deze kerk hun thuis noemen.

 

Missie

Onze missie is mensen te leren leven vanuit de hoopvolle boodschap van Jezus Christus. Dit doen wij door hen toe te rusten op diverse gebieden van het dagelijks leven door prediking, onderwijs en persoonlijke begeleiding. We voorzien hen van een netwerk van opbouwende relaties middels teams en connectgroepen. We inspireren hen om naar hun omgeving om te zien door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.

Onze missie is als volgt samen te vatten: God en elkaar liefhebben en mensen tot toegewijde volgelingen van Jezus maken.

 

Kerkactiviteiten

Best Life Church is een moderne kerk vol leven, dynamisch en gericht op het bereiken van veel mensen. Op eigentijdse manieren willen wij de boodschap van Gods liefde overbrengen. Dit doen wij o.a. door de volgende activiteiten:

 • Een eigentijdse en moderne zondagdienst met een praktisch woord dat toepasbaar is in ieders leven
 • Connectgroepen waar kleine groepen bij elkaar thuiskomen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te bouwen en voor elkaar te bidden
 • Ontwikkelingsmogelijkheden: Welcome Home-cursus, Encountertraject, Avondcursus Love and Lead, Conferenties, Trainingen, Leadership Development Nights, Talents Center en Best Life College
 • Per leeftijdscategorie hebben we naast de wekelijkse activiteiten ook verschillende evenementen door het jaar heen:
  • Kinderen (Kids Church): een jaarlijks zomerkamp en een maandelijkse ‘Kids Party’
  • Tieners (ALL STRS): een jaarlijks zomerkamp en een maandelijkse ‘All STRS’ avond
  • Jongvolwassenen (DARE): een maandelijkse jeugddienst
  • Volwassenen (SOLID): een aantal keer per jaar een samenkomst
  • Ouderen (Evergreens): een maandelijkse koffieochtend met een spreker

Omzien naar anderen

Als kerk investeren we zowel aan lokale goede doelen als aan goede doelen wereldwijd:

 • Utrecht en omgeving: we helpen mensen in nood, geestelijk, praktisch en waar nodig ook financieel
 • Compassion: we sponsoren kinderen in armoede in o.a. Rwanda
 • Watoto: we sponsoren weduwen en wezen in Rwanda
 • Pakistan: we ondersteunen een project waarin vrouwen leren inkomen te verwerven door naaimachines aan te schaffen (naam van het project dient geheim gehouden te blijven)
 • India: we helpen Sharing Hands, een organisatie die zich ontfermt over de allerarmsten, o.a. door het stichten van weeshuizen

Beleidsplan 2019

Door de groei van de afgelopen jaren is het noodzakelijk de organisatie meer te professionaliseren. Daarom wordt met behulp van externe coaching door Michael Murphy (Leaderscape) gewerkt aan een sterkere organisatie door veel aandacht te besteden aan de diverse afdelingen van de kerk. Rol- en functieomschrijvingen worden nu schriftelijk vastgelegd. Hiermee bereiden we ons voor op de komende jaren en de verwachte groei van de kerk.

Er blijft een grote aandacht gericht op het persoonlijke en vriendschappelijke karakter van onze kerk. Connectgroepen, teams, sociale evenementen en pastoraat zijn daarom heel belangrijk. Mensen zich gekend en gewaardeerd laten voelen en een thuis-ervaring geven is een kernactiviteit van de kerk.
Best Life Church heeft rond de 60 connectgroepen verspreid over de stad en regio.

‘De Uitbouw’

We willen een kerk van generaties zijn. Daarom is ons kinderwerk essentieel. Door de groei van het aantal kinderen zijn we bezig met de voorbereidingen van een ‘Uitbouw’ met twee prachtige lokalen aan de tuin-kant.

Daarnaast is er voor het groeiende aantal tieners ook een ruimte nodig waar zij, vanzelfsprekend onder goede begeleiding, elkaar kunnen ontmoeten en vriendschappen kunnen ontwikkelen. Deze ‘tiener-lounge’ willen we straks onder de twee nieuwe lokalen van het kinderwerk realiseren.

Activiteiten
De grootste activiteiten zullen net als vorig jaar zijn respectievelijk de diensten met Kerst en Pasen, de Girls Nights Out, Best Life Conference, een Life Recording optreden van onze DARE-Worshipband en de Vrouwenconferentie. Vele vrijwilligers zullen enorm veel tijd investeren om deze specials tot een mooi succes te maken. Kinderen, tieners, jeugd, mannen, vrouwen en ouderen – iedereen hoort erbij. Daarom zullen we ook in 2019 weer aantrekkelijke activiteiten organiseren per leeftijdsgroep.

Omzien naar elkaar en naar de wereld rondom blijft altijd een speerpunt. De organisaties waar we mee samenwerken kunnen weer rekenen op onze steun.

Best Life College
In sept. 2016 zijn we gestart met ons Best Life College. Dit is een opleidingscentrum voor (meestal jonge) mensen die tijd apart willen zetten om God beter te leren kennen en Hem meer te dienen.

Best Life College bestaat uit een algemeen deel en een gespecialiseerd deel (‘tracks’). Best Life College heeft inmiddels al 3 ‘Tracks’:

 1. Ministry Track
 2. Worship Track
 3. Creative Track

Volgend jaar hopen we te starten met een ‘Entrepreneurs Track’ (voor ZZP-ers en ondernemers).

Ook voor het groeiende Best Life College is meer ruimte nodig. We zijn daarom erg blij met ‘de Uitbouw’ waardoor doordeweeks meer ruimte komt voor de verschillende lessen die gegeven worden.

Campussen
We hebben een prachtige boodschap van Gods liefde voor ieder mens. We vinden het belangrijk dat iedereen in Utrecht en omgeving hiervan hoort. Daarom zijn we bezig met de voorbereidingen voor het stichten van ‘campussen’. Dit zijn ‘onder-afdelingen’ van de kerk in diverse plaatsen in en om Utrecht. Ook in 2019 hopen we hier volop mee door te gaan.

Financiële verantwoording
Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes.

De boekhouding wordt jaarlijks beoordeeld door een externe accountant.

Financiële verantwoording 2014 - 2017

loader